Certificaat voor begraafplaats

Afgelopen voorjaar heeft het LOB, de landelijke organisatie van begraafplaatsen, de resultaten van de tweejaarlijkse ‘kwaliteitstoets begraafplaatsen’ onder alle leden gepubliceerd. Wij hebben samen met 415 andere leden deelgenomen aan dit onderzoek. Dat is ongeveer 70% van alle begraafplaatsen in Nederland.

De uitkomsten van het onderzoek geven een representatief beeld hoe de besturen van begraafplaatsen tegen hun eigen organisatie aankijken. De kwaliteit van begraafplaatsen en hun organisatie worden als steeds belangrijker gezien en vraagt serieuze aandacht.

Het LOB heeft de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. Daaruit blijkt dat onze organisatie, behoort bij de 70% die een voldoende score behaald hebben bij de kwaliteitstoets. Aan het behalen van deze score is een ‘Verklaring Kwaliteit Dienstverlening’ oftewel een certificaat verbonden en daar zijn wij best trots op.

Het is natuurlijk lastig om een kleinere begraafplaats als de onze te vergelijken met een hele grote, maar daar is rekening mee gehouden door middel van de weging van de verschillende gegevens. Voor ons betekent het een erkenning van het feit dat wij als kleine begraafplaats op een goede manier bezig zijn en vooral door moeten gaan op die ingeslagen weg.

Emotioneel bezoek aan graven adoptieouders

Op donderdag 10 november stond Rabbijn Soetendorp voor het eerst bij het graf van Bertus van der Kemp op onze begraafplaats in Velp en zei daarbij het volgende over zijn adoptieouders: ‘Aan hun moed heb ik mijn leven te danken. Doordat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hun deur voor mij openden, kan ik nu genieten van zeven kleinkinderen en een achterkleinkind dat ik onlangs nog in mijn armen heb gehad.’

Het was een emotioneel bezoek waarbij hij in het bijzijn van burgemeester Van Eert en andere gasten bloemen en – naar Joods gebruik- een steentje legde bij het graf. Daarna ging het gezelschap naar Het Gedenkpark in Huissen waar zich het onlangs opgeknapte graf van Maria Willemsen bevindt. Tijdens de Week van het Respect, waarvan hij een van de twee initiatiefnemers is, en kort voor zijn 80e verjaardag bezoekt de rabbijn voor het eerst in zijn leven de opgeknapte graven van zijn onderduikouders. Het bezoek ontroert hem. ,’Ik sta hier als een gered kind. En als rabbijn. Dit doet mij heel veel.’

Op beide graven is een gedenkplaats bevestigd met de tekst ‘Hij die een mensenleven redt, redt de hele mensheid’. De rabbijn: ‘Mijn moeke heeft mij, een joodse baby van drie maanden, binnengelaten. Zij en haar man moesten die beslissing in een seconde nemen. Een seconde waarin zij beslisten over mijn leven. Zolang ik leef, zal ik dit verhaal vertellen. Uit respect voor vader Bertus en moeke Maria.’

Rabbijn Soetendorp bezoekt graven onderduikouders

Donderdagmorgen 10 november zal rabbijn Soetendorp voor het eerst bij de graven staan van zijn onderduikouders in Velp en Huissen. Na een lange zoektocht zijn beide graven gevonden en gerestaureerd.

Het was tot 2020 een lege plaats tussen de andere graven op onze begraafplaats. De steen was in de loop der tijd verloren gegaan. Desgevraagd vond Jan Erren (†) in het met kroontjespen beschreven grafregister dat daar Bertus van der Kemp begraven lag. De koperslager aan de Zuider Parallelweg was op 14 april 1945 – vlak voor de bevrijding – omgekomen door een granaatinslag. Door niet weg te duiken voor de granaat redde hij (nogmaals) het leven van de ondergedoken kleuter Bobby Soetendorp (2 jaar). Als baby van drie maanden was die in een koffer met gaten van Amsterdam naar Velp gebracht en liefdevol opgenomen in het gezin van Bertus en Ria van der Kemp. Sinds 2020 heeft het lege graf een steen en een plaquette, mede dankzij ‘Bobby’ Soetendorp. De tekst op de steen is een citaat uit de Talmoed: ‘Hij die één mensenleven redt, redt de gehele mensheid’. 

Yad Vashem

Voor hun moed om twee Joodse kinderen een veilige onderduikplaats te bieden, ontving het echtpaar Bertus en Ria van der Kemp op 16 juni 2016 postuum een Yad Vashem-onderscheiding. Deze hoogste onderscheiding van de staat Israël voor niet-Joden die Joden het leven hebben gered tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd aan nabestaanden uitgereikt door de ambassadeur van Israël in de Grote Kerk in Velp.

Begraafplaats Velp

Donderdagmorgen 10 november tussen 10.30 en 11.00 uur zal rabbijn Soetendorp, in aanwezigheid van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden, voor het eerst het graf bezoeken van zijn moedige onderduikvader Bertus van der Kemp. De bijeenkomst op onze begraafplaats is vrij toegankelijk; belangstellenden zijn van harte welkom.

Huissen

Aansluitend vertrekt de rabbijn naar Huissen, waar hij, in aanwezigheid van de kleindochter van Ria van der Kemp en burgemeester Nelly Kalfs van de gemeente Lingewaard, voor het eerst het graf zal bezoeken van zijn onderduikmoeder. Na de oorlog trouwde Ria Willemsen met een weduwnaar uit Huissen. Ze is daar in 1955 gestorven en begraven op de R.K. begraafplaats (nu Gedenkpark). Het Velpse Comité Monument voor moedige mensen in WO2 nam het initiatief om het verwaarloosde graf te laten opknappen als ‘cadeau’ voor de 80ste verjaardag van rabbijn Soetendorp. De rabbijn is beschermheer van dat Comité. Afgelopen zomer hebben vrijwilligers van het Gedenkpark de steen gerestaureerd en een plaquette geplaatst.

Buurt u ook met mee ons mee?

Afgelopen week viel de cheque van de actie ‘Ik buurt mee’ van de gemeente Rheden weer bij iedereen in de bus. Deze cheque ter waarde van € 7,50 kunt u als bewoner doneren aan een door de gemeente goedgekeurd goed doel van een stichting, organisatie of een ander aangemeld initiatief.

Ook onze begraafplaats doet mee. Graag zouden wij u willen vragen uw cheque te doneren ten behoeve van de organisatie van onze Allerzielenviering van dit jaar. Deze wordt ook dit jaar weer op 2 november gehouden op onze Begraafplaats aan de Bergweg en heeft als thema ‘Stilstaan bij verdergaan’. Klik hier voor het document waarop staat hoe u uw cheque kunt doneren en hier voor de aankondiging van de viering. En bekijk ook de fraaie vlag die we speciaal voor deze actie hebben laten ontwerpen.

Allerzielenviering 2022

Het is al jaren een traditie om op Allerzielendag samen te komen op onze begraafplaats om alle overleden familieleden, vrienden en bekenden die hier begraven of bijgezet zijn te gedenken. Dat gebeurt aan de hand van een thema. Het thema van 2022 is ‘Stilstaan bij verdergaan.’ De Allerzielenviering zal worden gehouden op woensdag 2 november 2022 om 16.00 uur. De viering vindt plaats met medewerking van pastoraal werker Anita Coenraads, het Rouw- en Trouwkoor van de O.L.V. Visitatiekerk en het koor Trente Plus onder leiding van Marry van Weerdenburg, jachthoornblazersgroep Cornure en uitvaartzangeres Machabelle. En natuurlijk is er na afloop gelegenheid om met bestuur en vrijwilligers na te praten onder het genot van een glaasje glühwein. Tot ziens op 2 november. Klik hier voor de uitnodiging.

‘Stilstaan bij verdergaan’


Open Monumentendagen 9 en 10 september

Voor het eerst in twee jaar zijn er weer Open Monumentendagen op de manier zoals we dat gewend waren. Het thema van dit jaar is ‘Duurzaamheid’. Onze begraafplaats is dan – zoals elke dag- geopend voor bezoekers. Op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er van tijd tot tijd ook bestuursleden of vrijwilligers aanwezig om bezoekers te woord te staan of rond te leiden. Maar mocht er onverhoopt niemand aanwezig zijn, dan is er altijd nog de de ontdekkingstocht op papier die bezoekers over de begraafplaats leidt. De boekjes liggen op de bezoekers te wachten in het infobakje onder de infozuil. Klik hier voor meer informatie over de Open Monumenten Dagen en hier over de vermelding van onze begraafplaats.

De Begraafplaats leeft weer!

Dat is de titel van een filmpje dat gemaakt is door Ad de la Mar. Ad weet veel van kerkhoven en begraafplaatsen. Hij bestudeerde de funeraire cultuur en publiceerde artikelen over kerkhoven en begraafplaatsen . Ook verleende hij in het verleden zijn medewerking aan onze Allerzielenviering. Sinds enige tijd maakt hij filmpjes over begraafplaatsen met een verhaal en een van die verhalen betreft onze begraafplaats. Wij zijn heel blij met het filmpje dat een prachtig beeld geeft van onze begraafplaats aan de Bergweg. Klik hier voor het filmpje.

Twee lintjes op één dag op onze begraafplaats

Er gebeurde Iets heel bijzonders op 26 april, de dag voor Koningsdag. Traditiegetrouw worden dan de lintjes uitgereikt tijdens de traditionele lintjesregen. Twee bestuursleden van onze begraafplaats vielen op die dag in de prijzen. Eerst kreeg onze secretaris Nel Peters een lintje uit handen van burgemeester Carol van Eert vanwege haar grote verdiensten voor onze begraafplaats. Zij dacht een dagje naar Het Loo te gaan maar die excursie eindigde op de begraafplaats waar familie, bestuur en vrijwilligers haar opwachtten. Maar daarmee was het nog niet gedaan. Na die uitreiking meldde zich een ander gezelschap: de familie en vrienden van voorzitter Berrie Ruijling met burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen. Met een lintje voor jawel…..Berrie Ruijling die net als Nel niet wist wat hem overkwam. Twee burgemeesters met twee gedecoreerden op een dag. Haast teveel om te bevatten maar het was echt zo. Natuurlijk zijn we blij met deze onderscheidingen maar vooral ook trots op de erkenning voor het werk van deze bestuursleden van onze begraafplaats.

Twee burgemeesters en twee gedecoreerden op onze begraafplaats

Bomenplanactie groot succes!

De aangekondigde bomenplanactie verloopt helemaal naar wens. Het ziet ernaar uit dat we het streefbedrag van €2250 gaan halen. In eerste instantie was het streefbedrag €1750 maar door de overweldigende deelname konden we het streefbedrag verhogen met €500. Op dit moment is er al meer dan € 2100 bijeengebracht en aangezien de actie loopt tot 16 mei, gaan we ervan uit dat het wel gaat lukken. Dat moet ook wel want de bomen zijn inmiddels al geplant. We zijn al onze donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt natuurlijk heel erg dankbaar en houden u op de hoogte.

De bomen worden geplant door onze enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden

Bomenplanactie in kader van ‘Ik buurt mee’

Beste medebewoners van Velp,

Binnenkort is er weer de actie ‘Ik buurt mee’ van de gemeente Rheden, waarbij u als inwoner een cheque t.w.v. € 7,50 kunt doneren aan een door de gemeente goedgekeurd goed doel. Graag zouden wij uw donatie willen inzetten voor het vervangen van door de storm beschadigde beplanting en het aanbrengen van nieuwe beplanting op onze begraafplaats aan de Bergweg.

Onze oase in de bebouwde kom van Velp

Begraafplaatsen zijn groene oases in een vaak dichtbebouwde omgeving. Ook zijn het plaatsen met karakter waar de geschiedenis zichtbaar is. Dit geldt zeker voor onze begraafplaats aan de Bergweg waar zich enkele belangrijke oorlogsgraven en graven van bekende pastoors en inwoners van Velp bevinden. Met uw bijdrage kunnen wij de begraafplaats (weer) tot een mooie oase omtoveren waar mensen tot rust kunnen komen, even kunnen rondkijken en de wetenswaardigheden lezen, of gewoon plaats kunnen nemen op een bankje en iets eten. De poort staat altijd open voor bezoekers.

U kunt de cheque activeren op www.ikbuurtmee.nl onder het initiatief ‘Nieuwe beplanting begraafplaats’ of inleveren op een van de volgende adressen:

-Brievenbus Begraafplaats Bergweg 11a -Stationsplein 28
-Zutphensestraatweg 67 -Alteveer 17d
-Dr. van der Feltzlaan 10 -Wildbaan 15

Namens het bestuur en alle vrijwilligers bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie!