Restauratie graven afgerond

Wij hadden al aangekondigd in ons vorige bericht dat de restauratie van de graven bijna was afgerond. Klik hier voor dat bericht. Inmiddels is die afronding een feit. In totaal 12 graven zijn gerestaureerd. Wij zijn blij met die gerestaureerde graven en hopen in de toekomst nog meer graven te kunnen (laten) restaureren, mogelijk en hopelijk met de (financiële) medewerking van de rechthebbenden van de graven. Op deze manier komt het monumentale karakter van onze begraafplaats nog beter tot zijn recht. Met dank aan de firma Gerritsen en vooral aan het Prins Bernard Cutuurfonds, de subsidieverstrekker van dit prachtige project. Hieronder een aantal foto’s van de gerestaureerde graven. Klik op het vierkant rechtsonder voor een schermvullende weergave.

Subsidie voor restauratie graven

Sinds enige tijd hangt er een nieuw bordje op de rechter pui naast de ingang. Het is het bordje van het Prins Bernard Cultuurfonds en het opschrift luidt: ‘Gerestaureerd met steun van het Prins Bernard Cultuurfonds’. Dat fonds beheert ruim 400 cultuurfondsen op Naam waaronder het Meens Luyten Janssen Block Fonds en het Jan Wolters Fonds. Vooral via de laatste twee fondsen hebben wij een aanzienlijke subsidie mogen ontvangen die ons in staat stelt een aantal graven te (laten) restaureren. Het betreft hier de graven in het gedeelte rechts achterin de begraafplaats, rechts naast het graf van pastoor Koene, welk graf ook deel uitmaakt van de restauratie en dat is al goed te zien. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Gerritsen Grafmonumenten uit Baak. Natuurlijk zijn wij heel blij met deze restauratie die binnen afzienbare tijd zal worden afgerond.

Terugblik Allerzielenviering 2019

We mochten niet mopperen wat het weer betreft op zaterdag 2 november 2019. Na een grijze en natte morgen was de middag een verademing met wat zon en een prima temperatuur voor de tijd van het jaar. Mogelijk mede daardoor was het drukker dan ooit tevoren. Naar schatting om en nabij de driehonderd personen waren om 16.00 uur aanwezig bij de opening door jachthoornblazersgroep Cornure. Dat was het begin van een programma van een klein uur met bekende ingrediënten: zang, een overweging, een verhaal uit ons boek en natuurlijk het gedenken van de overledenen in het afgelopen jaar. En daarna natuurlijk napraten met een glas Glühwein. Met dank aan allen die dit ieder jaar weer mogelijk maken: Pastoraal werker Anita Coenraads, Cornure, Machabelle en Jaap Schoenmakers, het R en T-koor aangevuld met leden van Trente Plus, Martin Kranenburg en natuurlijk onze vele vrijwilligers. We hopen dat we volgend jaar weer zoveel mensen mogen begroeten.

Nieuwe urnennissen

Onze urnenmuur was aan uitbreiding toe omdat er nog slechts enkele lege urnennissen waren. Sinds half augustus is dat opgelost omdat we veertien nieuwe nissen hebben laten plaatsen in de twee urnenmuren. Nu is er weer volop plaats en de urnenmuren hebben naar onze bescheiden mening nog meer uitstraling gekregen.

‘Een plek vol verhalen’

Het thema ven het weekend van de begraafplaats is dit jaar: ‘Een plek vol verhalen’ en de ondertitel ‘Elke begraafplaats zijn verhaal’. Voor ons een zeer toepasselijk thema na het verschijnen van ons boek ‘ Tot het einde der tijden’ in november 2018. We hebben dus een rijke voorraad aan prachtige verhalen over de begraafplaats en met name over de personen die hier begraven liggen. Daar gaan we op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei iets mee doen. Onze schrijver Herman Staring zal op die drie dagen aanwezig zijn om verhalen uit ons boek voor te lezen. Dat gebeurt dagelijks in twee verhalensessies om 11.30 en 13.30 uur. Natuurlijk is het boek op die momenten verkrijgbaar voor een bedrag van 19,95, gesigneerd door de schrijver als men daar prijs op stelt. Buiten die tijden is er meestal iemand van het bestuur of een van onze vrijwilligers aanwezig om iets te vertellen over de begraafplaats. We hopen op veel bezoekers tijdens dit weekend van de begraafplaats. Klik hier voor meer informatie over dit bijzondere weekend op onze begraafplaats.

Weekend van de begraafplaats op 24, 25 en 26 mei

Dit jaar wordt voor de zesde maal het Weekend van de Begraafplaats georganiseerd. Op 24, 25 en 26 mei. Het Weekend – voorheen de Week van de Begraafplaats – stelt Nederlandse begraafplaatsen centraal en heeft een vaste plek veroverd op de culturele agenda van Nederland. Ook onze begraafplaats doet dit jaar weer mee en het verheugt ons dat het net als bij Open Monumentendagen een weekend is in plaats van een week. Dat geeft ons de kans om bezoekers nog beter te ontvangen. Hoe, dat zullen we nog laten weten. Het thema is dit jaar: ‘Een plek vol verhalen’ en de ondertitel ‘Elke begraafplaats zijn verhaal’. Daar kunnen we natuurlijk wel wat mee! Klik hier voor meer informatie.

Tot het einde der tijden op 1!

Begin december ontvingen we een verheugend bericht. Ons boek ‘Tot het einde der tijden’ stond toen op nummer 1 in de top 10 van Jansen en De Feijter. Vóór een bestseller als Mijn Verhaal van van Michelle Obama. Het was voor ons een goede aanleiding om het boek nogmaals onder de aandacht te brengen van Omroep Gelderland. Het resultaat daarvan was een uitnodiging aan ons bestuur om op woensdag 12 december tussen 10 en 11 bij ‘Op de koffie’ van Rob Kleijs een toelichting op het boek te geven. Dat hebben Jan Erren en Berrie Ruijling met plezier gedaan. Het boek is nog steeds te bestellen via deze site.

           

‘Een verhaal achter elke grafsteen’

Dat is de titel van het artikel dat op 14 november in De Gelderlander stond over de uitgave van het boek ‘Tot het einde der tijden. Natuurlijk met een foto van Jan Erren op de begraafplaats voor het graf met het hek van de familie Van der Kuil. Het is een van de vele bijzondere verhalen in het boek. In het artikel wordt ook melding gemaakt van de lezing bij boekhandel Jansen en de Feijter aan de Emmastraat op woensdag 21 november vanaf 19.30 uur. Klik hier voor het soortgelijke artikel dat op de internetsite van de Gelderlander verscheen.

Het boek is te bestellen via info@rkbegraafplaatsvelp.nl waarna wij ervoor zorgen dat het boek bij u thuis komt met de rekening erbij. In het geval dat wij het moeten opsturen komt er nog 4,25 aan portokosten bij. Vergeet niet naam, adres en postcode te vermelden. Ook is het verkrijgbaar bij boekhandel Jansen en De Feijter in de Emmastraat.

(foto marc Pluim)

 

‘Tot het einde der tijden’ is uit!

We zijn er jaren mee bezig geweest maar nu is het eindelijk zover. Het boek ‘Tot het einde der tijden is sinds gisteren, 9 november 2018, uit. Het is een prachtig boek geworden van maar liefst 208 bladzijden in een formaat van 25×17 cm dat het goed doet in uw boekenkast. Alle hulde aan de schrijver, Herman Staring en de vormgever Leon Mommersteeg. In het boek 91 hoofdstukken met verhalen over overledenen die op de begraafplaats begraven liggen of over mensen die een speciale band met onze begraafplaats hebben. Wie bekend is met onze begraafplaats zal er ongetwijfeld iets van herkenning in terugvinden. Maar ook voor buitenstaanders is het de moeite waard om te lezen. Volgens Gerrit van Middelkoop die de inleiding schreef, leest het boek ‘als een streekroman’. Het boek kost slechts €19,95 en de prijs is bewust zo laag gehouden om het aantrekkelijk te maken om het aan uw familie of vrienden cadeau te geven. Maar let op: onze begunstigers en/of rechthebbenden kunnen het boek komende week tegemoet zien, of thuisbezorgd of via de post. Op die manier doen we iets terug aan al diegenen die ‘de Bergweg’ een warm hart toedragen en dat ook financieel hebben laten merken en nog steeds doen. Het boek is te bestellen via info@rkbegraafplaatsvelp.nl waarna wij ervoor zorgen dat het boek bij u thuis komt met de rekening erbij. In het geval dat wij het moeten opsturen komt er nog 4,25 aan portokosten bij. Vergeet niet naam, adres en postcode te vermelden. Ook is het verkrijgbaar bij boekhandel Jansen en De Feijter in de Emmastraat. Tot slot: op woensdag 21 november is er een lezing over het boek bij deze boekhandel onder leiding van Gerrit van Middelkoop. U hoeft zich niet aan te melden en de deelname is gratis. U krijgt ook nog iets te drinken aangeboden. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Wij hopen en verwachten vele Bergweggetrouwen te mogen verwelkomen.