Weekend van de begraafplaats

Na een jaar afwezigheid wordt dit jaar weer het Weekend van de Begraafplaats gehouden. Dat gebeurt op 28, 29 en 30 mei. Het Weekend stelt Nederlandse begraafplaatsen centraal en heeft een vaste plek veroverd op de culturele agenda van Nederland. Ook onze begraafplaats doet dit jaar weer mee. Het thema van dit jaar is ‘Begraafplaatsen: vol liefde’. Veel van die verhalen staan al in ons boek. In verband met corona is er een ‘ontdekkingstocht’ samengesteld die bezoekers langs prominente plekken en graven van onze begraafplaats voert. Tijdens het weekend liggen papieren versies op de bezoekers te wachten. Het is een klein boekje geworden waarin een inlegvel met enkele vragen. De antwoorden op de vragen kunnen worden ingediend via deze website. Onder de goede inzendingen verloten we een exemplaar van ons boek ‘Tot het einde der tijden” Klik hier voor meer informatie en hier om de wandeling te bekijken of te downloaden.

Terugblik Allerzielen 2020

Het was dit jaar anders dan gebruikelijk: geen tenten voor de bezoekers, geen pastor, geen koor, geen Machabelle en geen napraten met een glaasje glühwein. We hebben lang hoop gehad op een alternatieve viering maar toen de maatregelen steeds strenger werden restte ons slechts één beslissing: geen Allerzielenviering in 2020. In plaats daarvan werden onze relaties via een nieuwsbrief uitgenodigd om een gedenkkaartje op te hangen in de nieuwe gedenkboom. Van deze gelegenheid hebben velen gebruik gemaakt, zowel op zondag als op maandag, Allerzielendag. Daardoor waren er toch veel bezoekers over twee dagen verdeeld. Die bezoekers troffen gelukkig wel een heel sfeervolle begraafplaats aan met lichtjes, bloemen en vuurpotten zoals ze die kennen van Allerzielen. Er werd stilgestaan bij de dierbaren die hier of elders begraven liggen en er werden veel kaartjes opgehangen in de gedenkboom. Weliswaar nog van papier, maar die worden waarschijnlijk nog wel opgevolgd door metalen versies. Voor het bestellen is een aparte pagina aangemaakt. Klik hier voor die pagina.

Gedenkboom

Nabestaanden hebben niet altijd een vaste plek waar ze een overledene kunnen gedenken. Met de gedenkboom willen we nabestaanden een plek bieden om even stil te staan bij een dierbare. Bijvoorbeeld wanneer de as is verstrooid. Of wanneer iemand in het buitenland of elders begraven ligt of een graf niet meer bestaat.

Stijlvol monument
De gedenkboom staat in de urnentuin van de begraafplaats. Het is een stijlvol en fier monument, net als een echte boom en staat op een robuuste sokkel. Aan de takken worden metalen blaadjes bevestigd, waarin naam en geboorte- en sterfdatum van de overledene zijn gegraveerd.

Cortenstaal
De boom is gemaakt van cortenstaal en ontworpen door José Visser. De blaadjes zijn vervaardigd uit koperkleurig aluminium.

Periode en Tarieven
Een gedenkblad kan voor vijf, tien, vijftien of twintig jaar worden aangebracht, deze periode kan worden verlengd. Na bestelling is het blad binnen veertien dagen beschikbaar. Het bevestigen aan de gedenkboom gebeurt in overleg met de aanvrager.

De tarieven zijn: 5 jaar € 30– en verlengen per 5 jaar € 15,–   Deze kosten zijn inclusief blad, graveren en montage. Bestellen kan door het vermelden en opsturen van bijgaand aanvraagformulier naar info@rkbegraafplaatsvelp.nl of naar Dr. Van der Feltzlaan 10, 6882 KM Velp.

                                                                                                                                                                             

Allerzielen 2020

Allerzielenviering 2019

Dat we Allerzielen niet op de oude vertrouwde manier – zoals op de foto van vorig jaar – konden houden, stond al lang vast. Toch hadden we nog lang hoop op een alternatieve Allerzielenherdenking. Na de laatste persconferentie van onze premier verviel helaas ook die laatste optie en inmiddels is het definitief: dit jaar is er geen Allerzielenviering. Jammer, maar het is niet anders. Maar we laten wel van ons horen. In plaats van de gebruikelijke uitnodiging voor de Allerzielenviering ontvangt u van ons binnenkort via de post de tweede nieuwsbrief van dit jaar met daarbij een kaartje voor onze nieuwe gedenkboom. Dat kunt u op Allerzielen of op een andere dag in alle rust in de gedenkboom hangen met een speciale intentie voor iemand die u dierbaar is, bij ons op de begraafplaats of elders. Ook in de nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen op onze begraafplaats en de namen van degenen die dit jaar bij ons begraven of bijgezet zijn en die we met Allerzielen altijd extra gedenken.

Voltooing pastoorsgraven afgerond

We hadden het al aangekondigd in een eerder bericht over de herbegrafenis van de pastoors Jansen en Sips; het wachten was alleen nog op de afwerking van de graven. (klik hier voor het bericht). Inmiddels is dat afwerken achter de rug en liggen de drie pastoors voor het oog broederlijk naast elkaar in een graf met drie stenen. Natuurlijk zijn het wel degelijk drie afzonderlijke graven. Het is heel mooi geworden en daar zijn we best trots op en heel blij mee. Met dank aan de firma Gerritsen voor dit fraaie stukje werk.

Een multifunctionele Bergplaats

BERRIE RUIJLING, NEL PETERS-BUURMAN EN BERRY ERREN BIJ DE NIEUWE BERGPLAATS. FOTO GERARD BURGERS

Het is de titel van een artikel uit de Gelderlander van vrijdag 7 augustus j.l.. maar het is tegelijkertijd de vlag die de lading dekt. Verslaggever Henk Aalbers was vorige week bij ons op bezoek. Hij was ‘getipt’ over die nieuwe bergplaats aan de Bergweg waar bestuur en vrijwilligers heel erg trots op zijn. Hij kwam op het goede moment: de bergplaats is bijna gereed en de begraafplaats lag er prachtig bij na de laatste onderhoudsdag van de vrijwilligers in samenwerking met Biljoen Groen. De Bergplaats, de officiële naam van dit mooie onderkomen, is de moeite van een bezoek aan onze begraafplaats waard. De buurt is er blij mee en wij ook. Klik hier voor het artikel.

Hij die één mensenleven redt, redt de gehele mensheid

Jarenlang heeft het graf van Bertus van der Kemp er gelegen zonder enige bedekking. Het is nooit opnieuw uitgegeven omdat Jan Erren, onze oud-voorzitter, wist dat het een bijzonder graf was dat het verdiende om bewaard te blijven. Het graf van een oorlogsheld die stierf toen hij zijn jonge onderduiker Bobby probeerde te beschermen tegen de inslaande bom. Op 11 mei hebben we daar al een artikel over gepubliceerd. Klik hier voor dat artikel. Sinds kort heeft het graf een prachtige nieuwe bedekking, mogelijk gemaakt door een royale donatie van rabbijn Awraham Soetendorp, Bobby tijdens de oorlog. Op het graf een steen met de volgende inscriptie: ‘Bertus van der Kemp, geboren Arnhem 20-3-1895, overleden Velp 14-4-1945, postuum onderscheiden met de Yad Vashem medaille’ en daaronder ‘Hij die één mensenleven redt, redt de gehele mensheid’.

Herbegrafenis twee Velpse pastoors gerealiseerd

Jarenlang lagen ze in alle stilte op Heiderust op het hogere deel van het RK-gedeelte. Pastoor Jansen was pastoor in Velp van 1956 tot 1970 en pastoor Sips van 1970 tot 1979. Het was niet een plek waar je zo gauw komt. Misschien ook niet de plek die zij indertijd in gedachten hadden maar dat was nu eenmaal de plaats die door het toenmalige kerkbestuur gereserveerd was voor haar overleden kerkdienaars. Van beide pastoors verliep de termijn of was al verlopen en er dreigde geruimd te gaan worden. Daarmee zou er een hiaat in de pastoorshistorie ontstaan. Natuurlijk hadden we al een precedent met de herbegrafenis van pastoor Schaars en het speelde vanaf die tijd al in ons achterhoofd. Ook deze pastoors moesten naar de Bergweg! Dankzij de medewerking van de rechthebbenden van het graf van pastoor Jansen en de Eusebiusparochie kon ook dat plan verwezenlijkt worden. Op 18 mei werden de stoffelijke resten van beide pastoors overgebracht naar de Bergweg en daar zonder groot ceremonieel – in verband met Corona – herbegraven naast pastoor Schaars. Voorlopig nog provisorisch want de graven moeten nog verder afgewerkt worden. Nu liggen zes prominente Velpse pastoors keurig naast elkaar: Sips, Schaars, Jansen, Plaster, Weenink en Koene. Gezamenlijk overbruggen zij een tijdsspanne van bijna 120 jaar. Daarmee is een substantieel deel van de Velpse kerkhistorie gewaarborgd en zullen zij hier rusten ‘tot het einde der tijden’ als het aan ons ligt. Daar zijn we best trots op.

Bertus van der Kemp: oorlogsheld zonder grafsteen

Het ligt daar heel onopvallend tussen al die andere graven. Je loopt er voorbij als je het niet weet. Een graf zonder grafsteen. De steen is in de loop der tijden verloren gegaan, maar het graf is bewaard gebleven. Pand C, rij 5, graf 9. Een hoop zand met een bordje erop dat vertelt dat er iemand begraven ligt. Gelukkig dat we dat nog weten. Het is het graf van Bertus van der Kemp, een eenvoudige man uit Velp die in april 1945 vlak voor de bevrijding van Velp door een granaat werd getroffen toen hij zijn jonge onderduiker probeerde te beschermen. Dat graf herbergt een verhaal dat pas na de oorlog de aandacht kreeg die het ten volle verdiende. Op 16 juni 2016 kreeg Bertus postuum de Yad Vashem medaille die wordt uitgereikt aan niet-joden die joden hebben gered in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat graf krijgt binnenkort ook de steen die het verdient. Daarop een prachtige inscriptie mogelijk gemaakt door Rabbijn Soetendorp, ‘Bobby’ tijdens de oorlog, die als baby in Velp bij Bertus en zijn vrouw Ria de oorlog overleefde. Klik hier voor het verhaal in NieuwsWij. Natuurlijk staat het verhaal ook in ons boek. Verhaal 51: ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’. En het boek is nog steeds- via deze site- te bestellen, maar de voorraad slinkt wel….

De Bergplaats: ons ‘nieuwe’ onderkomen

Een lang gekoesterde wens lijkt binnen afzienbare tijd realiteit te worden: een nieuw onderkomen op de plaats waar vroeger de beheerderswoning stond. Voor wie het zich nog kan herinneren, vroeger stond daar een huis dat bereikbaar was via een hek en een pad langs dat huis.

Daar kleedde de pastoor zich om als hij een begrafenis moest leiden. Oud-misdienaars kunnen zich die plek vast nog wel herinneren. Het huisje is verloren gegaan in de tijd dat het er naar uitzag dat de begraafplaats zou verdwijnen. Gelukkig is dat laatste nooit gebeurd dankzij het lobbywerk van een aantal parochianen onder aanvoering van Jan Erren. Maar al die tijd hebben we het moeten doen zonder een plek waar we ruim materialen kunnen onderbrengen, kunnen vergaderen en belangstellenden kunnen ontvangen. Vanaf eind juni lijkt daar een eind aan te komen. Dan wordt er een onderkomen van ca 8×5 meter geplaatst met een zolder, een toilet en een keukentje. Daarmee is de derde trap van de drie grote projecten van onze begraafplaats een feit: een prachtig boek, de restauratie van een flink aantal graven en als klap op de vuurpijl dit nieuwe gebouw dat de toepasselijke naam ‘Bergplaats’ zal krijgen. We kijken er naar uit! De foto geeft een aardig idee van hoe het er straks uit ziet als je na de poort meteen linksaf slaat; het grondplan is al uitgezet.