Allerzielen 2020

Allerzielenviering 2019

Dat we Allerzielen niet op de oude vertrouwde manier – zoals op de foto van vorig jaar – konden houden, stond al lang vast. Toch hadden we nog lang hoop op een alternatieve Allerzielenherdenking. Na de laatste persconferentie van onze premier verviel helaas ook die laatste optie en inmiddels is het definitief: dit jaar is er geen Allerzielenviering. Jammer, maar het is niet anders. Maar we laten wel van ons horen. In plaats van de gebruikelijke uitnodiging voor de Allerzielenviering ontvangt u van ons binnenkort via de post de tweede nieuwsbrief van dit jaar met daarbij een kaartje voor onze nieuwe gedenkboom. Dat kunt u op Allerzielen of op een andere dag in alle rust in de gedenkboom hangen met een speciale intentie voor iemand die u dierbaar is, bij ons op de begraafplaats of elders. Ook in de nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen op onze begraafplaats en de namen van degenen die dit jaar bij ons begraven of bijgezet zijn en die we met Allerzielen altijd extra gedenken.