Allerzielenviering

Het is al meer dan tien jaar een traditie om op Allerzielendag samen te komen op de begraafplaats. Op die dag gedenken de aanwezigen hun overleden familieleden, vrienden en bekenden die hier of elders hun laatste rustplaats hebben. De viering kent ieder jaar een thema. In 2018 was het thema ‘Tot het einde der tijden.’ De titel is ontleend aan het boek met bijzondere verhalen over personen die op de begraafplaats begraven liggen en dat op het punt stond te worden uitgegeven. Het boek is begin november definitief verschenen.  

De Allerzielenviering van 2016 was ook heel bijzonder omdat die werd voorafgegaan door de herbegrafenis van Pastoor A.J. Schaars, pastoor te Velp van 1937-1958. Mede daardoor waren er naar schatting 300 personen aanwezig bij deze gecombineerde viering. Tijdens de viering stond mevrouw Van der Grinten-Messelink stil bij de herinneringen aan haar heeroom.