Begraven

Op de begraafplaats bestaat beperkte mogelijkheid tot begraven. Nieuwe graven worden summier uitgegeven. Dit betreft vaak graven waarop geen monument is aangebracht en die opnieuw kunnen worden uitgegeven. Reserveren van deze plaatsen is mogelijk. Grafrecht dient te worden gevestigd voor 20 jaar. Ook bestaat de mogelijkheid te worden begraven in een bestaand familiegraf. Van de meeste familiegraven zijn de grafrechten verlopen en is opnieuw grafrecht voor 20 jaar verschuldigd. Tarieven