Anbi-status en donaties

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om voor een ANBI-status in aanmerking te komen dient men een beleidsplan en een financieel jaarverslag te publiceren. In dat beleidsplan zijn onder andere de doelstellingen van onze stichting vastgelegd. In het financieel overzicht staan het exploitatieresultaat en de begroting.

Donaties

Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer bijzonderheden daarover op de site van de belastingdienst. Het registratienummer van onze ANBI is RSIN 8539 28 174. Bankrekeningnummer IBAN NL33INGB 0658 1703 25 t.n.v. RK Begraafplaats Bergweg Velp.

Ieder jaar ontvangen wij van veel vaste donateurs een bijdrage van € 55,–. Daar zijn wij heel blij mee want mede daarmee kunnen wij onze jaarlijkse Allerzielenviering bekostigen. Daarnaast ontvangen wij soms extra donaties zoals in 2017 een bedrag van € 250 van een familie met familieleden die bij ons begraven liggen en in 2018 een bedrag van € 500 van SIDN, de stichting die de Nederlandse domeinnamen beheert.

Beleidsplan

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2022 en Balans 2022