De begraafplaats bestaat 150 jaar!

Op 11 januari 2024 is het 150 jaar geleden dat onze begraafplaats werd ingezegend door pastoor Koene. Vier dagen later werd de begraafplaats in gebruik genomen met het begraven van de eerste overledene, Maria Jungs-Sprong.

Het is heel bijzonder dat de begraafplaats dit jubileum kan vieren. Zoals bekend waren er aan het begin van deze eeuw plannen om de begraafplaats te sluiten en de dodenakker een nieuwe bestemming te geven. Dat kon en mocht niet gebeuren vond een aantal parochianen en die kwamen in verzet. Een van hun argumenten was dat de doden bij hun ter aardebestelling eeuwige rust was beloofd met de woorden ‘ge zult hier rusten tot het einde der tijden’. Mede daardoor werd de begraafplaats van ruiming gered.

Sinds die tijd is er veel gebeurd en dat gebeurt nog steeds. De graven zijn opgeknapt, er zijn monumenten, er is een prachtig onderkomen met de naam Bergplaats, er is een urnentuin, een gedenkboom en bij de graven staan verklarende bordjes. Mede daardoor en door de jaarlijkse allerzielenviering stijgt het aantal begrafenissen en bijzettingen ieder jaar.

Er zijn plannen om aan dit jubileum bijzondere aandacht te geven. Er is een commissie die die plannen mag uitwerken. Een ding staat al vast: tijdens de Open Monumenten Dagen in september zullen er veel bijzondere activiteiten te beleven zijn in het kader van begraven en bijzetten. Meer informatie voor onze donateurs, rechthebbenden en andere relaties volgt in de loop van dit jaar.

Terugblik Allerzielenviering 2023

Het weer zat niet mee dit jaar met wind en regen. Desondanks was er weinig twijfel vooraf of de viering wel door kon gaan. De tenten stonden stevig verankerd, de glühwein stond te pruttelen en overal waren lampjes en lichtjes. Door dat barre weer waren er minder bezoekers dan gebruikelijk maar om 16.00 uur waren de meeste stoelen bezet en mocht Cornure het beginsignaal geven. Het programma kende de traditionele onderdelen en medewerkers met pastoraal werker Anita Coenraads, uitvaartzangeres Machabelle met Jaap Schoenmakers, en het RET-koor aangevuld met koorleden van Trente plus. Het thema van dit jaar was ‘Ontrafeld Verleden’, en al in het begin van de viering werd door voorzitter Berrie Ruijling verteld waarom voor dat thema gekozen was. Het had alles te maken met het onbekende Friese oorlogsverleden van pastoor Jansen van de OLV-kerk, in 2020 herbegraven op de Bergweg. Tijdens de oorlog heeft hij als kapelaan in Sneek samen met een aantal anderen meer dan 1000 Joodse kinderen het leven gered. Klik hier voor het verhaal. Om 17.00 uur mocht Cornure weer afsluiten en was het tijd voor de traditionele afsluiting onder het genot van een glas glühwein.

Kapelaan Gérard Jansen

Allerzielenviering 2023

Het is al jaren een traditie om op Allerzielendag samen te komen op onze begraafplaats om alle overleden familieleden, vrienden en bekenden die hier of elders begraven of bijgezet zijn te gedenken. Dat gebeurt altijd aan de hand van een thema. Het thema van 2023 is ‘Ontrafeld Verleden’ en is ontleend aan een onlangs opgedoken geschiedenis van een van onze op de begraafplaats begraven overledenen. De Allerzielenviering zal worden gehouden op donderdag 2 november 2023 om 16.00 uur.

De viering vindt plaats met medewerking van pastoraal werker Anita Coenraads, het Rouw- en Trouwkoor van de O.L.V. Visitatiekerk en het koor Trente Plus onder leiding van Marry van Weerdenburg, jachthoornblazersgroep Cornure en uitvaartzangeres Machabelle.Traditiegetrouw is er na afloop gelegenheid om met bestuur en meewerkende vrijwilligers na te praten onder het genot van een glaasje glühwein. Tot ziens op 2 november. Klik hier voor de uitnodiging.

Open Monumentendagen

Ook dit jaar doet onze begraafplaats weer mee met de Open Monumentendagen. Het thema van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. Onze begraafplaats is tijdens die dagen – zoals elke dag trouwens – geopend voor bezoekers. Op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er van tijd tot tijd ook bestuursleden of vrijwilligers aanwezig om bezoekers te woord te staan of rond te leiden. Maar mocht er onverhoopt niemand aanwezig zijn, dan is er altijd nog de ontdekkingstocht op papier die bezoekers over de begraafplaats leidt. De boekjes liggen op de bezoekers te wachten in het infobakje onder de infozuil. Klik hier voor meer informatie over de Open Monumenten Dagen.

Emotioneel bezoek aan graven adoptieouders

Op donderdag 10 november stond Rabbijn Soetendorp voor het eerst bij het graf van Bertus van der Kemp op onze begraafplaats in Velp en zei daarbij het volgende over zijn adoptieouders: ‘Aan hun moed heb ik mijn leven te danken. Doordat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hun deur voor mij openden, kan ik nu genieten van zeven kleinkinderen en een achterkleinkind dat ik onlangs nog in mijn armen heb gehad.’

Het was een emotioneel bezoek waarbij hij in het bijzijn van burgemeester Van Eert en andere gasten bloemen en – naar Joods gebruik- een steentje legde bij het graf. Daarna ging het gezelschap naar Het Gedenkpark in Huissen waar zich het onlangs opgeknapte graf van Maria Willemsen bevindt. Tijdens de Week van het Respect, waarvan hij een van de twee initiatiefnemers is, en kort voor zijn 80e verjaardag bezoekt de rabbijn voor het eerst in zijn leven de opgeknapte graven van zijn onderduikouders. Het bezoek ontroert hem. ,’Ik sta hier als een gered kind. En als rabbijn. Dit doet mij heel veel.’

Op beide graven is een gedenkplaats bevestigd met de tekst ‘Hij die een mensenleven redt, redt de hele mensheid’. De rabbijn: ‘Mijn moeke heeft mij, een joodse baby van drie maanden, binnengelaten. Zij en haar man moesten die beslissing in een seconde nemen. Een seconde waarin zij beslisten over mijn leven. Zolang ik leef, zal ik dit verhaal vertellen. Uit respect voor vader Bertus en moeke Maria.’

Rabbijn Soetendorp bezoekt graven onderduikouders

Donderdagmorgen 10 november zal rabbijn Soetendorp voor het eerst bij de graven staan van zijn onderduikouders in Velp en Huissen. Na een lange zoektocht zijn beide graven gevonden en gerestaureerd.

Het was tot 2020 een lege plaats tussen de andere graven op onze begraafplaats. De steen was in de loop der tijd verloren gegaan. Desgevraagd vond Jan Erren (†) in het met kroontjespen beschreven grafregister dat daar Bertus van der Kemp begraven lag. De koperslager aan de Zuider Parallelweg was op 14 april 1945 – vlak voor de bevrijding – omgekomen door een granaatinslag. Door niet weg te duiken voor de granaat redde hij (nogmaals) het leven van de ondergedoken kleuter Bobby Soetendorp (2 jaar). Als baby van drie maanden was die in een koffer met gaten van Amsterdam naar Velp gebracht en liefdevol opgenomen in het gezin van Bertus en Ria van der Kemp. Sinds 2020 heeft het lege graf een steen en een plaquette, mede dankzij ‘Bobby’ Soetendorp. De tekst op de steen is een citaat uit de Talmoed: ‘Hij die één mensenleven redt, redt de gehele mensheid’. 

Yad Vashem

Voor hun moed om twee Joodse kinderen een veilige onderduikplaats te bieden, ontving het echtpaar Bertus en Ria van der Kemp op 16 juni 2016 postuum een Yad Vashem-onderscheiding. Deze hoogste onderscheiding van de staat Israël voor niet-Joden die Joden het leven hebben gered tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd aan nabestaanden uitgereikt door de ambassadeur van Israël in de Grote Kerk in Velp.

Begraafplaats Velp

Donderdagmorgen 10 november tussen 10.30 en 11.00 uur zal rabbijn Soetendorp, in aanwezigheid van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden, voor het eerst het graf bezoeken van zijn moedige onderduikvader Bertus van der Kemp. De bijeenkomst op onze begraafplaats is vrij toegankelijk; belangstellenden zijn van harte welkom.

Huissen

Aansluitend vertrekt de rabbijn naar Huissen, waar hij, in aanwezigheid van de kleindochter van Ria van der Kemp en burgemeester Nelly Kalfs van de gemeente Lingewaard, voor het eerst het graf zal bezoeken van zijn onderduikmoeder. Na de oorlog trouwde Ria Willemsen met een weduwnaar uit Huissen. Ze is daar in 1955 gestorven en begraven op de R.K. begraafplaats (nu Gedenkpark). Het Velpse Comité Monument voor moedige mensen in WO2 nam het initiatief om het verwaarloosde graf te laten opknappen als ‘cadeau’ voor de 80ste verjaardag van rabbijn Soetendorp. De rabbijn is beschermheer van dat Comité. Afgelopen zomer hebben vrijwilligers van het Gedenkpark de steen gerestaureerd en een plaquette geplaatst.

Buurt u ook met mee ons mee?

Afgelopen week viel de cheque van de actie ‘Ik buurt mee’ van de gemeente Rheden weer bij iedereen in de bus. Deze cheque ter waarde van € 7,50 kunt u als bewoner doneren aan een door de gemeente goedgekeurd goed doel van een stichting, organisatie of een ander aangemeld initiatief.

Ook onze begraafplaats doet mee. Graag zouden wij u willen vragen uw cheque te doneren ten behoeve van de organisatie van onze Allerzielenviering van dit jaar. Deze wordt ook dit jaar weer op 2 november gehouden op onze Begraafplaats aan de Bergweg en heeft als thema ‘Stilstaan bij verdergaan’. Klik hier voor het document waarop staat hoe u uw cheque kunt doneren en hier voor de aankondiging van de viering. En bekijk ook de fraaie vlag die we speciaal voor deze actie hebben laten ontwerpen.

Allerzielenviering 2022

Het is al jaren een traditie om op Allerzielendag samen te komen op onze begraafplaats om alle overleden familieleden, vrienden en bekenden die hier begraven of bijgezet zijn te gedenken. Dat gebeurt aan de hand van een thema. Het thema van 2022 is ‘Stilstaan bij verdergaan.’ De Allerzielenviering zal worden gehouden op woensdag 2 november 2022 om 16.00 uur. De viering vindt plaats met medewerking van pastoraal werker Anita Coenraads, het Rouw- en Trouwkoor van de O.L.V. Visitatiekerk en het koor Trente Plus onder leiding van Marry van Weerdenburg, jachthoornblazersgroep Cornure en uitvaartzangeres Machabelle. En natuurlijk is er na afloop gelegenheid om met bestuur en vrijwilligers na te praten onder het genot van een glaasje glühwein. Tot ziens op 2 november. Klik hier voor de uitnodiging.

‘Stilstaan bij verdergaan’


Open Monumentendagen 9 en 10 september

Voor het eerst in twee jaar zijn er weer Open Monumentendagen op de manier zoals we dat gewend waren. Het thema van dit jaar is ‘Duurzaamheid’. Onze begraafplaats is dan – zoals elke dag- geopend voor bezoekers. Op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er van tijd tot tijd ook bestuursleden of vrijwilligers aanwezig om bezoekers te woord te staan of rond te leiden. Maar mocht er onverhoopt niemand aanwezig zijn, dan is er altijd nog de de ontdekkingstocht op papier die bezoekers over de begraafplaats leidt. De boekjes liggen op de bezoekers te wachten in het infobakje onder de infozuil. Klik hier voor meer informatie over de Open Monumenten Dagen en hier over de vermelding van onze begraafplaats.

Jan Erren overleden

Tot ons groot verdriet moeten wij berichten dat Jan Erren, onze oud-voorzitter, mede-oprichter van onze stichting, adviseur en inspirator van ons bestuur, op donderdag 29 december op 90-jarige leeftijd is overleden. Ook al was er sprake van een afnemende gezondheid, toch komt het overlijden van Jan hard aan bij zijn familie en bij ons. Wij condoleren de familie Erren met dit grote verlies.Jan wordt aanstaande donderdag 6 januari 2022 op onze begraafplaats begraven. Er is gelegenheid om afscheid van Jan te nemen en de familie te condoleren op woensdag 5 januari tussen 17.00 en 19.30 uur in ontvangstruimte ‘De Bergplaats’ op onze begraafplaats. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Klik hier voor de rouwkaart. Op de foto Jan zoals we hem graag zullen blijven herinneren, in dit geval als aandachtig toeschouwer bij een Allerzielenviering.