Terugblik Allerzielenviering 2023

Het weer zat niet mee dit jaar met wind en regen. Desondanks was er weinig twijfel vooraf of de viering wel door kon gaan. De tenten stonden stevig verankerd, de glühwein stond te pruttelen en overal waren lampjes en lichtjes. Door dat barre weer waren er minder bezoekers dan gebruikelijk maar om 16.00 uur waren de meeste stoelen bezet en mocht Cornure het beginsignaal geven. Het programma kende de traditionele onderdelen en medewerkers met pastoraal werker Anita Coenraads, uitvaartzangeres Machabelle met Jaap Schoenmakers, en het RET-koor aangevuld met koorleden van Trente plus. Het thema van dit jaar was ‘Ontrafeld Verleden’, en al in het begin van de viering werd door voorzitter Berrie Ruijling verteld waarom voor dat thema gekozen was. Het had alles te maken met het onbekende Friese oorlogsverleden van pastoor Jansen van de OLV-kerk, in 2020 herbegraven op de Bergweg. Tijdens de oorlog heeft hij als kapelaan in Sneek samen met een aantal anderen meer dan 1000 Joodse kinderen het leven gered. Klik hier voor het verhaal. Om 17.00 uur mocht Cornure weer afsluiten en was het tijd voor de traditionele afsluiting onder het genot van een glas glühwein.

Kapelaan Gérard Jansen

Allerzielenviering 2023

Het is al jaren een traditie om op Allerzielendag samen te komen op onze begraafplaats om alle overleden familieleden, vrienden en bekenden die hier of elders begraven of bijgezet zijn te gedenken. Dat gebeurt altijd aan de hand van een thema. Het thema van 2023 is ‘Ontrafeld Verleden’ en is ontleend aan een onlangs opgedoken geschiedenis van een van onze op de begraafplaats begraven overledenen. De Allerzielenviering zal worden gehouden op donderdag 2 november 2023 om 16.00 uur.

De viering vindt plaats met medewerking van pastoraal werker Anita Coenraads, het Rouw- en Trouwkoor van de O.L.V. Visitatiekerk en het koor Trente Plus onder leiding van Marry van Weerdenburg, jachthoornblazersgroep Cornure en uitvaartzangeres Machabelle.Traditiegetrouw is er na afloop gelegenheid om met bestuur en meewerkende vrijwilligers na te praten onder het genot van een glaasje glühwein. Tot ziens op 2 november. Klik hier voor de uitnodiging.

Nieuwe actie ‘Ik buurt mee’

Sinds maandag 3 juli is het weer mogelijk een cheque ter waarde van €7,50 te doneren aan een door de gemeente goedgekeurde bestemming voor onze begraafplaats. Graag zouden wij uw donatie willen inzetten ten behoeve van het plaatsen van drie bankjes op de begraafplaats en vier fietsleunbeugels voor het vastzetten van de fietsen van onze bezoekers. Ook willen we een nieuwe laag Japans split aanbrengen zodat er bij regen geen modderpoel ontstaat. Met uw bijdrage kunnen wij onze begraafplaats weer wat verder verfraaien zodat het een steeds mooiere plek wordt waar bezoekers hun dierbaren kunnen herdenken. De poort staat altijd open voor bezoekers. Klik hier voor de flyer met inleveradressen. Namens het bestuur en alle vrijwilligers bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie!

Theo Kamps, oud-notaris met Velpse roots, overleden

Onze begraafplaats is sinds 2014 een zelfstandige stichting, daarvoor een kerkelijke instelling. Beide zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid waardoor de begraafplaats handelingsbekwaam werd en het bestuur de begraafplaats kon besturen op de manier zoals nu nog gebeurt. Theo Kamps, oud-notaris uit Doetichem en nazaat van Hendrik Kamps, grondlegger van de bekende Velpse firma Kamps De Wild en op onze begraafplaats begraven, heeft er mede voor gezorgd dat dat mogelijk werd. Helaas is Theo Kamps op 23 mei op 89-jarige leeftijd overleden. Zijn afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden. Wij blijven hem altijd dankbaar voor zijn constructieve adviezen en zijn medewerking aan de totstandkoming van de huidige stichting en wensen de familie sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Certificaat voor begraafplaats

Afgelopen voorjaar heeft het LOB, de landelijke organisatie van begraafplaatsen, de resultaten van de tweejaarlijkse ‘kwaliteitstoets begraafplaatsen’ onder alle leden gepubliceerd. Wij hebben samen met 415 andere leden deelgenomen aan dit onderzoek. Dat is ongeveer 70% van alle begraafplaatsen in Nederland.

De uitkomsten van het onderzoek geven een representatief beeld hoe de besturen van begraafplaatsen tegen hun eigen organisatie aankijken. De kwaliteit van begraafplaatsen en hun organisatie worden als steeds belangrijker gezien en vraagt serieuze aandacht.

Het LOB heeft de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. Daaruit blijkt dat onze organisatie, behoort bij de 70% die een voldoende score behaald hebben bij de kwaliteitstoets. Aan het behalen van deze score is een ‘Verklaring Kwaliteit Dienstverlening’ oftewel een certificaat verbonden en daar zijn wij best trots op.

Het is natuurlijk lastig om een kleinere begraafplaats als de onze te vergelijken met een hele grote, maar daar is rekening mee gehouden door middel van de weging van de verschillende gegevens. Voor ons betekent het een erkenning van het feit dat wij als kleine begraafplaats op een goede manier bezig zijn en vooral door moeten gaan op die ingeslagen weg.

De Begraafplaats leeft weer!

Dat is de titel van een filmpje dat gemaakt is door Ad de la Mar. Ad weet veel van kerkhoven en begraafplaatsen. Hij bestudeerde de funeraire cultuur en publiceerde artikelen over kerkhoven en begraafplaatsen . Ook verleende hij in het verleden zijn medewerking aan onze Allerzielenviering. Sinds enige tijd maakt hij filmpjes over begraafplaatsen met een verhaal en een van die verhalen betreft onze begraafplaats. Wij zijn heel blij met het filmpje dat een prachtig beeld geeft van onze begraafplaats aan de Bergweg. Klik hier voor het filmpje.

Bomenplanactie groot succes!

De aangekondigde bomenplanactie verloopt helemaal naar wens. Het ziet ernaar uit dat we het streefbedrag van €2250 gaan halen. In eerste instantie was het streefbedrag €1750 maar door de overweldigende deelname konden we het streefbedrag verhogen met €500. Op dit moment is er al meer dan € 2100 bijeengebracht en aangezien de actie loopt tot 16 mei, gaan we ervan uit dat het wel gaat lukken. Dat moet ook wel want de bomen zijn inmiddels al geplant. We zijn al onze donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt natuurlijk heel erg dankbaar en houden u op de hoogte.

De bomen worden geplant door onze enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden

Bomenplanactie in kader van ‘Ik buurt mee’

Beste medebewoners van Velp,

Binnenkort is er weer de actie ‘Ik buurt mee’ van de gemeente Rheden, waarbij u als inwoner een cheque t.w.v. € 7,50 kunt doneren aan een door de gemeente goedgekeurd goed doel. Graag zouden wij uw donatie willen inzetten voor het vervangen van door de storm beschadigde beplanting en het aanbrengen van nieuwe beplanting op onze begraafplaats aan de Bergweg.

Onze oase in de bebouwde kom van Velp

Begraafplaatsen zijn groene oases in een vaak dichtbebouwde omgeving. Ook zijn het plaatsen met karakter waar de geschiedenis zichtbaar is. Dit geldt zeker voor onze begraafplaats aan de Bergweg waar zich enkele belangrijke oorlogsgraven en graven van bekende pastoors en inwoners van Velp bevinden. Met uw bijdrage kunnen wij de begraafplaats (weer) tot een mooie oase omtoveren waar mensen tot rust kunnen komen, even kunnen rondkijken en de wetenswaardigheden lezen, of gewoon plaats kunnen nemen op een bankje en iets eten. De poort staat altijd open voor bezoekers.

U kunt de cheque activeren op www.ikbuurtmee.nl onder het initiatief ‘Nieuwe beplanting begraafplaats’ of inleveren op een van de volgende adressen:

-Brievenbus Begraafplaats Bergweg 11a -Stationsplein 28
-Zutphensestraatweg 67 -Alteveer 17d
-Dr. van der Feltzlaan 10 -Wildbaan 15

Namens het bestuur en alle vrijwilligers bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie!

Terugblik Allerzielenviering 2021

Na een jaar afwezigheid in verband met corona was het dit jaar gelukkig weer mogelijk om een Allerzielenviering oude stijl te houden. De vraag vooraf was of alle perikelen rond corona ook zouden leiden tot een verminderde opkomst. Gelukkig bleek dat niet het geval en konden we ongeveer 200 gasten verwelkomen. Een prima aantal waar we erg blij om zijn. Het programma kende de traditionele ingrediënten en vaste medewerkers. Een gastrol was er deze keer voor Herman Staring, de auteur van ‘Tot het einde der tijden’ die een bijzondere dimensie toevoegde aan het verhaal ‘Naar Argentinië en terug’. De viering werd traditioneel afgesloten met een glas glühwein, deze keer uitgeschonken in onze nieuwe bergplaats waarmee dit nieuwe onderkomen meteen werd gepresenteerd aan onze gasten. In zijn slotwoord bedankte voorzitter Berrie Ruijling natuurlijk alle medewerkers aan het programma maar vooral ook onze vrijwilligers die deze viering mede mogelijk hebben gemaakt. .

Open Monumentendagen op 11 en 12 september

In 2020 waren er geen Open Monumenten Dagen in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Maar ook dit jaar is nog niet alles gewoon. In 2021 jaar ligt de nadruk op het buitengebeuren en er zijn wandel- of fietsroutes langs monumenten. Onze begraafplaats haakt daar natuurlijk op in met de ontdekkingstocht op papier zoals we in een eerder bericht over het weekend van de begraafplaats al hebben laten weten. De papieren versies liggen op de bezoekers te wachten in het infobakje onder de infozuil. Natuurlijk zijn er van tijd tot tijd ook bestuursleden en/of vrijwilligers aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Klik hier voor meer informatie over de Open Monumenten Dagen en hier over de vermelding van onze begraafplaats.