Emotioneel bezoek aan graven adoptieouders

Op donderdag 10 november stond Rabbijn Soetendorp voor het eerst bij het graf van Bertus van der Kemp op onze begraafplaats in Velp en zei daarbij het volgende over zijn adoptieouders: ‘Aan hun moed heb ik mijn leven te danken. Doordat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hun deur voor mij openden, kan ik nu genieten van zeven kleinkinderen en een achterkleinkind dat ik onlangs nog in mijn armen heb gehad.’

Het was een emotioneel bezoek waarbij hij in het bijzijn van burgemeester Van Eert en andere gasten bloemen en – naar Joods gebruik- een steentje legde bij het graf. Daarna ging het gezelschap naar Het Gedenkpark in Huissen waar zich het onlangs opgeknapte graf van Maria Willemsen bevindt. Tijdens de Week van het Respect, waarvan hij een van de twee initiatiefnemers is, en kort voor zijn 80e verjaardag bezoekt de rabbijn voor het eerst in zijn leven de opgeknapte graven van zijn onderduikouders. Het bezoek ontroert hem. ,’Ik sta hier als een gered kind. En als rabbijn. Dit doet mij heel veel.’

Op beide graven is een gedenkplaats bevestigd met de tekst ‘Hij die een mensenleven redt, redt de hele mensheid’. De rabbijn: ‘Mijn moeke heeft mij, een joodse baby van drie maanden, binnengelaten. Zij en haar man moesten die beslissing in een seconde nemen. Een seconde waarin zij beslisten over mijn leven. Zolang ik leef, zal ik dit verhaal vertellen. Uit respect voor vader Bertus en moeke Maria.’

Rabbijn Soetendorp bezoekt graven onderduikouders

Donderdagmorgen 10 november zal rabbijn Soetendorp voor het eerst bij de graven staan van zijn onderduikouders in Velp en Huissen. Na een lange zoektocht zijn beide graven gevonden en gerestaureerd.

Het was tot 2020 een lege plaats tussen de andere graven op onze begraafplaats. De steen was in de loop der tijd verloren gegaan. Desgevraagd vond Jan Erren (†) in het met kroontjespen beschreven grafregister dat daar Bertus van der Kemp begraven lag. De koperslager aan de Zuider Parallelweg was op 14 april 1945 – vlak voor de bevrijding – omgekomen door een granaatinslag. Door niet weg te duiken voor de granaat redde hij (nogmaals) het leven van de ondergedoken kleuter Bobby Soetendorp (2 jaar). Als baby van drie maanden was die in een koffer met gaten van Amsterdam naar Velp gebracht en liefdevol opgenomen in het gezin van Bertus en Ria van der Kemp. Sinds 2020 heeft het lege graf een steen en een plaquette, mede dankzij ‘Bobby’ Soetendorp. De tekst op de steen is een citaat uit de Talmoed: ‘Hij die één mensenleven redt, redt de gehele mensheid’. 

Yad Vashem

Voor hun moed om twee Joodse kinderen een veilige onderduikplaats te bieden, ontving het echtpaar Bertus en Ria van der Kemp op 16 juni 2016 postuum een Yad Vashem-onderscheiding. Deze hoogste onderscheiding van de staat Israël voor niet-Joden die Joden het leven hebben gered tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd aan nabestaanden uitgereikt door de ambassadeur van Israël in de Grote Kerk in Velp.

Begraafplaats Velp

Donderdagmorgen 10 november tussen 10.30 en 11.00 uur zal rabbijn Soetendorp, in aanwezigheid van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden, voor het eerst het graf bezoeken van zijn moedige onderduikvader Bertus van der Kemp. De bijeenkomst op onze begraafplaats is vrij toegankelijk; belangstellenden zijn van harte welkom.

Huissen

Aansluitend vertrekt de rabbijn naar Huissen, waar hij, in aanwezigheid van de kleindochter van Ria van der Kemp en burgemeester Nelly Kalfs van de gemeente Lingewaard, voor het eerst het graf zal bezoeken van zijn onderduikmoeder. Na de oorlog trouwde Ria Willemsen met een weduwnaar uit Huissen. Ze is daar in 1955 gestorven en begraven op de R.K. begraafplaats (nu Gedenkpark). Het Velpse Comité Monument voor moedige mensen in WO2 nam het initiatief om het verwaarloosde graf te laten opknappen als ‘cadeau’ voor de 80ste verjaardag van rabbijn Soetendorp. De rabbijn is beschermheer van dat Comité. Afgelopen zomer hebben vrijwilligers van het Gedenkpark de steen gerestaureerd en een plaquette geplaatst.

Buurt u ook met mee ons mee?

Afgelopen week viel de cheque van de actie ‘Ik buurt mee’ van de gemeente Rheden weer bij iedereen in de bus. Deze cheque ter waarde van € 7,50 kunt u als bewoner doneren aan een door de gemeente goedgekeurd goed doel van een stichting, organisatie of een ander aangemeld initiatief.

Ook onze begraafplaats doet mee. Graag zouden wij u willen vragen uw cheque te doneren ten behoeve van de organisatie van onze Allerzielenviering van dit jaar. Deze wordt ook dit jaar weer op 2 november gehouden op onze Begraafplaats aan de Bergweg en heeft als thema ‘Stilstaan bij verdergaan’. Klik hier voor het document waarop staat hoe u uw cheque kunt doneren en hier voor de aankondiging van de viering. En bekijk ook de fraaie vlag die we speciaal voor deze actie hebben laten ontwerpen.

Allerzielenviering 2022

Het is al jaren een traditie om op Allerzielendag samen te komen op onze begraafplaats om alle overleden familieleden, vrienden en bekenden die hier begraven of bijgezet zijn te gedenken. Dat gebeurt aan de hand van een thema. Het thema van 2022 is ‘Stilstaan bij verdergaan.’ De Allerzielenviering zal worden gehouden op woensdag 2 november 2022 om 16.00 uur. De viering vindt plaats met medewerking van pastoraal werker Anita Coenraads, het Rouw- en Trouwkoor van de O.L.V. Visitatiekerk en het koor Trente Plus onder leiding van Marry van Weerdenburg, jachthoornblazersgroep Cornure en uitvaartzangeres Machabelle. En natuurlijk is er na afloop gelegenheid om met bestuur en vrijwilligers na te praten onder het genot van een glaasje glühwein. Tot ziens op 2 november. Klik hier voor de uitnodiging.

‘Stilstaan bij verdergaan’


Open Monumentendagen 9 en 10 september

Voor het eerst in twee jaar zijn er weer Open Monumentendagen op de manier zoals we dat gewend waren. Het thema van dit jaar is ‘Duurzaamheid’. Onze begraafplaats is dan – zoals elke dag- geopend voor bezoekers. Op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er van tijd tot tijd ook bestuursleden of vrijwilligers aanwezig om bezoekers te woord te staan of rond te leiden. Maar mocht er onverhoopt niemand aanwezig zijn, dan is er altijd nog de de ontdekkingstocht op papier die bezoekers over de begraafplaats leidt. De boekjes liggen op de bezoekers te wachten in het infobakje onder de infozuil. Klik hier voor meer informatie over de Open Monumenten Dagen en hier over de vermelding van onze begraafplaats.

Twee lintjes op één dag op onze begraafplaats

Er gebeurde Iets heel bijzonders op 26 april, de dag voor Koningsdag. Traditiegetrouw worden dan de lintjes uitgereikt tijdens de traditionele lintjesregen. Twee bestuursleden van onze begraafplaats vielen op die dag in de prijzen. Eerst kreeg onze secretaris Nel Peters een lintje uit handen van burgemeester Carol van Eert vanwege haar grote verdiensten voor onze begraafplaats. Zij dacht een dagje naar Het Loo te gaan maar die excursie eindigde op de begraafplaats waar familie, bestuur en vrijwilligers haar opwachtten. Maar daarmee was het nog niet gedaan. Na die uitreiking meldde zich een ander gezelschap: de familie en vrienden van voorzitter Berrie Ruijling met burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen. Met een lintje voor jawel…..Berrie Ruijling die net als Nel niet wist wat hem overkwam. Twee burgemeesters met twee gedecoreerden op een dag. Haast teveel om te bevatten maar het was echt zo. Natuurlijk zijn we blij met deze onderscheidingen maar vooral ook trots op de erkenning voor het werk van deze bestuursleden van onze begraafplaats.

Twee burgemeesters en twee gedecoreerden op onze begraafplaats

Jan Erren overleden

Tot ons groot verdriet moeten wij berichten dat Jan Erren, onze oud-voorzitter, mede-oprichter van onze stichting, adviseur en inspirator van ons bestuur, op donderdag 29 december op 90-jarige leeftijd is overleden. Ook al was er sprake van een afnemende gezondheid, toch komt het overlijden van Jan hard aan bij zijn familie en bij ons. Wij condoleren de familie Erren met dit grote verlies.Jan wordt aanstaande donderdag 6 januari 2022 op onze begraafplaats begraven. Er is gelegenheid om afscheid van Jan te nemen en de familie te condoleren op woensdag 5 januari tussen 17.00 en 19.30 uur in ontvangstruimte ‘De Bergplaats’ op onze begraafplaats. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Klik hier voor de rouwkaart. Op de foto Jan zoals we hem graag zullen blijven herinneren, in dit geval als aandachtig toeschouwer bij een Allerzielenviering.

Dank voor uw bijdrage aan ‘Ik buurt mee’

Het is al bijna een maand geleden dat we via diverse kanalen een oproep deden om de cheque van 7,50 van ‘Ik buurt mee’ te doneren aan onze begraafplaats en dan met name voor de kosten van de Allerzielenviering. Er deden zoveel mensen mee dat het in te zamelen bedrag tussentijds ook nog kon worden opgehoogd tot €1702,50. Dat bedrag werd op een bedrag van €4,50 (?) na ook gehaald. In totaal werd 1698,- gedoneerd en daar zijn we heel blij mee. Onze dank gaat uit naar al die gulle gevers maar vooral ook naar onze vrijwilligers en andere supporters die via familie/vrienden/medebewoners/buurtgenoten dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Klik hier voor het overzicht op de site van ‘Ik buurt mee’.

Doneer uw cheque aan onze begraafplaats

Eerdaags valt de cheque van de gemeente Rheden weer bij iedereen in de bus. Deze cheque t.w.v. € 7,50 kunt u als bewoner doneren aan een door de gemeente goedgekeurd goed doel van een stichting, organisatie of een ander aangemeld initiatief.

Onze stichting is een van deze stichtingen. Graag zouden wij u willen vragen uw cheque te doneren ten behoeve van de organisatie van onze Allerzielenviering van dit jaar. Deze wordt ook dit jaar weer op 2 november gehouden op onze Begraafplaats aan de Bergweg en heeft dit jaar als thema ‘Licht en Liefde’. Klik hier voor het document waarop staat hoe u uw cheque kunt doneren en hier voor de aankondiging van de viering.

Allerzielenviering 2021

Na een onderbreking in 2020 kunnen wij u tot ons genoegen weer uitnodigen voor onze jaarlijkse Allerzielenviering op onze begraafplaats. Het is voor de vijftiende keer dat de Allerzielenviering wordt gehouden en daar zijn we best trots op. Deze viering staat in het teken van het thema ‘Licht en Liefde’. De viering vindt plaats op dinsdag 2 november om 16.00 uur. Wij vragen onze bezoekers alleen te komen indien men aantoonbaar gevaccineerd is. Klik hier voor de uitnodiging.