Certificaat voor begraafplaats

Afgelopen voorjaar heeft het LOB, de landelijke organisatie van begraafplaatsen, de resultaten van de tweejaarlijkse ‘kwaliteitstoets begraafplaatsen’ onder alle leden gepubliceerd. Wij hebben samen met 415 andere leden deelgenomen aan dit onderzoek. Dat is ongeveer 70% van alle begraafplaatsen in Nederland.

De uitkomsten van het onderzoek geven een representatief beeld hoe de besturen van begraafplaatsen tegen hun eigen organisatie aankijken. De kwaliteit van begraafplaatsen en hun organisatie worden als steeds belangrijker gezien en vraagt serieuze aandacht.

Het LOB heeft de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. Daaruit blijkt dat onze organisatie, behoort bij de 70% die een voldoende score behaald hebben bij de kwaliteitstoets. Aan het behalen van deze score is een ‘Verklaring Kwaliteit Dienstverlening’ oftewel een certificaat verbonden en daar zijn wij best trots op.

Het is natuurlijk lastig om een kleinere begraafplaats als de onze te vergelijken met een hele grote, maar daar is rekening mee gehouden door middel van de weging van de verschillende gegevens. Voor ons betekent het een erkenning van het feit dat wij als kleine begraafplaats op een goede manier bezig zijn en vooral door moeten gaan op die ingeslagen weg.