Herbegrafenis twee Velpse pastoors gerealiseerd

Jarenlang lagen ze in alle stilte op Heiderust op het hogere deel van het RK-gedeelte. Pastoor Jansen was pastoor in Velp van 1956 tot 1970 en pastoor Sips van 1970 tot 1979. Het was niet een plek waar je zo gauw komt. Misschien ook niet de plek die zij indertijd in gedachten hadden maar dat was nu eenmaal de plaats die door het toenmalige kerkbestuur gereserveerd was voor haar overleden kerkdienaars. Van beide pastoors verliep de termijn of was al verlopen en er dreigde geruimd te gaan worden. Daarmee zou er een hiaat in de pastoorshistorie ontstaan. Natuurlijk hadden we al een precedent met de herbegrafenis van pastoor Schaars en het speelde vanaf die tijd al in ons achterhoofd. Ook deze pastoors moesten naar de Bergweg! Dankzij de medewerking van de rechthebbenden van het graf van pastoor Jansen en de Eusebiusparochie kon ook dat plan verwezenlijkt worden. Op 18 mei werden de stoffelijke resten van beide pastoors overgebracht naar de Bergweg en daar zonder groot ceremonieel – in verband met Corona – herbegraven naast pastoor Schaars. Voorlopig nog provisorisch want de graven moeten nog verder afgewerkt worden. Nu liggen zes prominente Velpse pastoors keurig naast elkaar: Sips, Schaars, Jansen, Plaster, Weenink en Koene. Gezamenlijk overbruggen zij een tijdsspanne van bijna 120 jaar. Daarmee is een substantieel deel van de Velpse kerkhistorie gewaarborgd en zullen zij hier rusten ‘tot het einde der tijden’ als het aan ons ligt. Daar zijn we best trots op.