Subsidie voor restauratie graven

Sinds enige tijd hangt er een nieuw bordje op de rechter pui naast de ingang. Het is het bordje van het Prins Bernard Cultuurfonds en het opschrift luidt: ‘Gerestaureerd met steun van het Prins Bernard Cultuurfonds’. Dat fonds beheert ruim 400 cultuurfondsen op Naam waaronder het Meens Luyten Janssen Block Fonds en het Jan Wolters Fonds. Vooral via de laatste twee fondsen hebben wij een aanzienlijke subsidie mogen ontvangen die ons in staat stelt een aantal graven te (laten) restaureren. Het betreft hier de graven in het gedeelte rechts achterin de begraafplaats, rechts naast het graf van pastoor Koene, welk graf ook deel uitmaakt van de restauratie en dat is al goed te zien. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Gerritsen Grafmonumenten uit Baak. Natuurlijk zijn wij heel blij met deze restauratie die binnen afzienbare tijd zal worden afgerond.