Terugblik Allerzielenviering 2018

Vrijdag 2 november vond de jaarlijkse Allerzielenviering plaats. Ook dit jaar met medewerking van pastor Anita Coenraads, het rouw- en trouwkoor onder leiding van Ciska van Middelkoop aangevuld met leden van Trente Plus, Machabelle en jachthoornblazersgroep Cornure. Er was ook een nieuw gezicht in de persoon van Jaap Schoenmakers die Machabelle en het koor begeleidde, een duidelijke meerwaarde voor de viering. Het aantal bezoekers lijkt elk jaar toe te nemen. Mede dankzij het mooie weer waren het er dit jaar ruim tweehonderdvijftig. Het thema was ‘Tot het einde der tijden’, een thema dat verwijst naar het boek dat op 9 november zal worden uitgegeven en dat straks verkrijgbaar is via deze website en via boekhandel Jansen en De Feijter aan de Emmastraat. We houden u daarvan op de hoogte.            

                                         

 

Geef een reactie