Theo Kamps, oud-notaris met Velpse roots, overleden

Onze begraafplaats is sinds 2014 een zelfstandige stichting, daarvoor een kerkelijke instelling. Beide zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid waardoor de begraafplaats handelingsbekwaam werd en het bestuur de begraafplaats kon besturen op de manier zoals nu nog gebeurt. Theo Kamps, oud-notaris uit Doetichem en nazaat van Hendrik Kamps, grondlegger van de bekende Velpse firma Kamps De Wild en op onze begraafplaats begraven, heeft er mede voor gezorgd dat dat mogelijk werd. Helaas is Theo Kamps op 23 mei op 89-jarige leeftijd overleden. Zijn afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden. Wij blijven hem altijd dankbaar voor zijn constructieve adviezen en zijn medewerking aan de totstandkoming van de huidige stichting en wensen de familie sterkte bij het dragen van dit grote verlies.